Per què contractar KZoo Music?

KZoo Music som una companyia independent, pionera a Espanya en desenvolupar i oferir serveis de distribució i màrqueting online, amb més de 10 anys d’experiència en el sector digital (sota altres denominacions també) i més de 30 anys també a la indústria discogràfica en general. Gestionem l’explotació digital d’un catàleg musical de més de 150.000 obres, representades per més de 200 agents, entre músics i artistes, segells i productors discogràfics, agències de management, etc. La nostra experiència i visió global del mercat, en pertànyer a més a un grup d’empreses del sector discogràfic, avala la qualitat del nostre servei.

Treballa KZoo Music directament amb les plataformes digitals?

KZoo Music té acords tant amb plataformes digitals com amb companyies capdavanteres a nivell mundial en distribució digital, sent l’única companyia del seu sector que pot satisfer les necessitats de qualsevol titular de drets, mitjançant una completa oferta de solucions a mida.

A quantes plataformes pot estar disponible la meva producció musical?

La col·locació a les plataformes pot dependre d’una sèrie de factors, tals com el gènere musical de les produccions, la rellevància dels artistes o fins i tot l’idioma o país de procedència d’aquests, entre d’altres. Malgrat això, la majoria d’obres i gèneres musicals poden ser distribuïts a un mínim de 30 serveis, incloent els més importants: iTunes, Spotify, Amazon, Youtube, Google Play, etc.

Pot ser la meva música accessible des de smartphones, tablets o d’altres dispositius?

Sí, a més a més de ser accessible des de qualsevol PC o ordinador portàtil amb connexió a Internet, a través de plataformes de les descàrrega i streaming, també ho serà a través de molts altres tipus de dispositius, tals com els anomenats smartphones o telèfons intel·ligents, tabletes, consoles de videojocs, etc.

Haig de pagar més per a estar distribuït a més plataformes o dispositius?

No, la proposta de distribució de KZoo Music és fer que la teva música estigui disponible al màxim nombre possible de dispositius i plataformes i que aquestes siguin, comercialment parlant, les més convenients pel teu estil musical, sense que això suposi, a més, un major cost per tu. Quant més àmplia sigui, per tant, la nostra col·locació a plataformes, major serà la difusió per tu, i major el benefici potencial per totes les parts.

Puc guanyar diners amb els meus vídeos musicals?

Sí, i no només amb els teus vídeos musicals, també podràs generar ingressos mitjançant d’altres tipus de continguts, com poden ser, per exemple, entrevistes, actuacions, moments especials amb els teus fans o amb companys músics, etc. Demana pels nostres programes de pagaments de Youtube i possibilitats de comercialització en d’altres plataformes de vídeo com VEVO, iTunes, etc.

Quin marge de distribució aplica KZoo Music?

KZoo Music ofereix acords 100% personalitzats, segons si ets músic o artista, segell discogràfic, agència de management o un altre titular de drets. En general, quanta més la qualitat i la quantitat de les produccions, més gran també pot ser el marge per tu, i més petit per KZoo Music. Malgrat aquesta consideració general i a mode orientatiu, el marge estàndard i més habitual que apliquem als nostres contractes de distribució digital sol ser del 25% sobre les ingressos bruts que puguem recaptar en virtut dels serveis que hagis contractat.

Quins són els ingressos bruts recaptats per KZoo Music?

En distribució digital són aquells que, partint d’un determinat PVP, i abans d’aplicar impostos, resulten després de: 1) descomptar el marge de les plataformes digitals 2) descomptar també, si els hi hagués, altres costos o comissions aplicables per possibles terceres parts implicades (com agregadors, serveis tecnològics o d’altres) i 3) descomptar també, si els hagués, els costos editorials associats a vendes digitals produïdes en determinats països en virtut de l’adquisició de les denominades llicències DPD (“Digital Phonorecord Delivery”), necessàries per a la distribució en determinats territoris del món com els EUA.

Aplica KZoo Music altres costos a més del marge de distribució?

En determinats acords de distribució, KZoo Music pot aplicar fins a dos tipus de costos: 1) durant el procés d’activació d’un nou compte, en concepte de despeses administratives i de contractació i 2) per àlbum, EP o single, com a despeses de codificació i/o digitalització de les obres.

D’altra banda, KZoo Music no aplica costos ni per emmagatzematge d’arxius en servidors, ni per renovació anual de compte, ni per lliurament de les obres a les diverses plataformes, ni d’altra mena.

Què són les despeses d'activació de compte?

Quan contactis amb nosaltres per primer cop per contractar el nostre servei de distribució digital, t’assessorarem i proporcionarem tota la informació necessària per tal que puguis distribuir la teva música a les plataformes digitals. Aquesta informació pot ser tant de caràcter tècnic com legal, operatiu o d’un altra índole. Tanmateix, adequarem i formalitzarem un contracte acord als serveis que finalment vulguis contractiar i, així mateix, recopilarem les teves dades bàsiques per incorporar-les als nostres fitxer de dades i així poder procedir a l’activació del teu compte dins del nostre servei. Les despeses per activació de compte són, per tant, les despeses de gestió derivades de tot aquest procés.

Què són les despeses de codificació o digitalització?

Per a la distribució de les teves obres musicals a les plataformes digitals són necessaris tres tipus d’elements: àudio, portada i metadades. Atès que cada plataforma ofereix al mercat el seu propi format d’àudio i portades, i pot, a més, tenir les seves normes específiques, d’estil o d’altres, en torn a les metadades o crèdits que mostraran acompanyant a cada obra, es fa necessari dur a terme tot un procés de codificació i digitalització de les obres, sense el qual no podrien ser comercialitzades. Aquest procés pot incloure, encara que no necessàriament limitar-se a: qualsevol activitat de revisió, conversió, modificació, adaptació i/o qualsevol altre tipus de processament necessari, manual o automatitzat, en torn a qualssevol dels tres elements anteriorment citats, i amb la fi així de poder complir amb les diverses normes i especificacions de lliurament exigides per les plataformes digitals. En relació amb aquest compliment són en l’actualitat i de fet cada vegada més nombrosos i exhaustius els controls de qualitat establerts per les diferents plataformes. A KZoo Music ens encarreguem sempre de que cap filtre o control de qualitat suposi un obstacle per a la distribució de les teves obres i, més enllà d’això, vetllarem per tal que els nostres processos garanteixin una col·locació i difusió òptima de les teves obres, i acord també al funcionament dels seus motors de cerca.

En quin format haig de lliurar les meves pistes d'àudio?

El format amb què treballem més comunament és el WAV de 16bits i 44.100Hz. També acceptem Apple Lossless (format “.m4a”), però no acceptem en cap cas arxius MP3 o de qualitat equivalent o inferior. Contacta amb nosaltres en cas de dubte.

Quines especificacions han de complir les meves portades?

Les portades han de ser lliurades en format JPG de 1.500×1.500 píxels, resolució 300dpi i mode de color RGB, sense filtres, capes, màscares ni tampoc cap mena de compressió.

Quina informació ha d'incloure les meves metadades?

A KZoo Music et proporcionarem una plantilla i indicacions precises sobre què dades ens has de proporcionar per a poder comercialitzar les teves obres a les plataformes digitals. A mode d’exemple, parlem de dades estàndard a la indústria musical i digital, com ara els títols de les cançons i dels àlbums, els noms dels artistes i autors, els gèneres musicals, la informació ℗ i © de les obres, els codis UPC i ISRC, etc.

Què són el ℗ i el © de les meves obres?

Aquests dos símbols tenen el seu origen a les lleis del Copyright dels EEUU, si bé, el seu ús s’ha estès a nivell mundial amb la finalitat d’ajudar a identificar als titulars de drets de produccions de diferent natura:

– El símbol ℗ o “Phonorecord symbol” designa al productor fonogràfic original d’un enregistrament sonor, qui a més sol ser el propietari legítim dels drets de copyright sobre els enregistraments, sense limitació, d’altra banda, de que pugui concedir llicències a tercers dels seus drets de copyright.

– El símbol © o “Copyright symbol” és per la seva banda una mica més ampli en concepte i no es limita solament a identificar a un propietari o productor de fonogrames sinó que, en general, pot ser utilitzat per identificar qualsevol obra artística o literària. No obstant això i en relació a enregistraments sonors, fa referència, per dir-ho de forma simplificada, al titular dels drets d’explotació sobre els enregistraments, i tot incloent en aquest cas i també els drets sobre el packaging, és a dir, els drets sobre els elements que poden envolten als enregistraments sonors, com els elements gràfics (portada, contraportada, llibret, etc.) o d’altres drets que puguin subjeure.

En tots dos casos la simbologia que s’utilitza per representar aquests drets en un suport físic, o a la pantalla d’un dispositiu, sol seguir la següent sintaxi: any de la producció i/o de registre del copyright (segons correspongui), seguit pel nom de la companyia que ostenti qualsevol o tots dos tipus de drets, per exemple: ℗ i © 2016 KZoo Music, S.L.

Què són els codis UPC?

L’UPC o “Universal Product Code”, denominat també i comunament “codi de barres”, és un codi numèric de 12 dígits que identifica inequívocament les produccions durant tot el procés de distribució i venda on-line. S’associa, per tant, al conjunt o continent de les obres, per exemple, tot un àlbum de llarga durada, un EP, maxi-singles, etc.

Què són els codis ISRC?

Creat al si de la indústria musical, el ISRC o “International Standard Recording Code”, és un codi alfanumèric de 12 caràcters que identifica enregistraments d’àudio o de vídeo. S’associa al contingut de les obres: cançons, videoclips, pistes d’àudio parlades, etc.

Puc restringir determinades plataformes o països de la distribució?

Sí, en tots dos casos és quelcom completament viable a nivell tècnic.

A més de distribució, realitza KZoo Music cap mena de promoció o màrqueting?

Sí, en nombrosos casos. Consulta si us plau la nostra secció de Màrqueting per a més informació.

Amb quina freqüència puc consultar les meves vendes?

A KZoo Music oferim actualitzacions de vendes trimestrals, si bé, cada cop més plataformes proporcionen dades d’activitat mensual, setmanal, i fins i tot diària, que també podràs consultar.

Cada quant puc cobrar les meves vendes o royalties?

A KZoo Music efectuem pagaments amb periodicitat trimestral, contra factura de l’import que tinguis acumulat en cada període.

Existeix un llindar mínim per poder cobrar les meves vendes?

Tret que el teu contracte de distribució especifiqui res diferent, el llindar mínim a KZoo Music per poder cobrar les teves vendes és de 50€ (impostos indirectes no inclosos).

Quin és el mètode de pagament que utilitza KZoo Music?

El nostre mètode de pagament és la transferència bancària per a titulars de drets residents en la UE, i el taló bancari per a no-residents en la UE.

0Followers
0Followers
0Subscribers